• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 10/12/2016
Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Luật Chứng khoán
Số ký hiệu 43/2013/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 30/12/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/02/2014
Nguồn thu thập Công báo số 201 + 202 Ngày đăng công báo 11/02/2014
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
  • Lao động, tiền lương, tiền công
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Phạm Minh Huân
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

- Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 5 năm 2013. - Các tổ chức chứng khoán áp dụng chế độ thưởng an toàn, mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động và viên chức quản lý theo quy định tại Khoản 5, Khoản 6, Điều 17 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH và Khoản 4, Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.