• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/01/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 15/08/2016
Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ
Số ký hiệu 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH Ngày ban hành 18/11/2013
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 05/01/2014
Nguồn thu thập Công báo số 115+116, năm 2014 Ngày đăng công báo 19/01/2014
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Người có công
  • Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Đối tượng áp dụng: 1. Người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây viết tắt là Nghị định số 31/2013/NĐ-CP). 2. Người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012. 3. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.