• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 22/11/2008
hướng dẫn thi hành nghị định số 19/2000/NÐ-CP ngày 8/6/2000 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
Số ký hiệu 104/2000/TT-BTC Ngày ban hành 23/10/2000
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2000
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Vũ Văn Ninh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Rà soát ngày 25/11/2017, bởi Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.