• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2015
Quy định về nội dung và mức chỉ thực hiện Đề án xác định hài cổt liệt sĩ còn thiếu thông tỉn
Số ký hiệu 148/2015/TT-BTC Ngày ban hành 15/09/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/11/2015
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ niên độ ngân sách năm 2015.// Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định nội dung và mức chi từ nguồn vốn sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm để thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.