• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Số ký hiệu 115/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 11/11/2015
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Nguồn thu thập Công báo số 1155+1156, năm 2015 Ngày đăng công báo 29/11/2015
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
  • Bảo hiểm xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.