• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2015
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Số ký hiệu 05/2015/TT-BKHĐT Ngày ban hành 16/06/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/08/2015
Nguồn thu thập Công báo từ số 645 đến số 650, năm 2015 Ngày đăng công báo 03/07/2015
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Bùi Quang Vinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ gói thầu mua thuốc quy định tại điểm g khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.