• Nghị định 19/2016/NĐ-CP
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2016
Văn bản căn cứ
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị thay thế
Văn bản bị bãi bỏ
Văn bản bị thay thế một phần
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.