System.Runtime.InteropServices.COMException: 0x80131904 at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetMetadataForUrl(String bstrUrl, Int32 METADATAFLAGS, Guid& pgListId, Int32& plItemId, Int32& plType, Object& pvarFileOrFolder) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetMetadataForUrl(String bstrUrl, Int32 METADATAFLAGS, Guid& pgListId, Int32& plItemId, Int32& plType, Object& pvarFileOrFolder) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.SharePoint.SPGlobal.HandleComException(COMException comEx) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetMetadataForUrl(String bstrUrl, Int32 METADATAFLAGS, Guid& pgListId, Int32& plItemId, Int32& plType, Object& pvarFileOrFolder) at Microsoft.SharePoint.SPWeb.GetList(String strUrl) at VBQPPL.Utils.BaseDA.Init(String _urlListProcess, Boolean _isNoMOSS) at VBQPPL.Data.FooterDA..ctor() at VBQPPL.Webpart.wpHienThiFooterUserControl.Page_Load(Object sender, EventArgs e) --> Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư 1417/1999/TT-TCĐC

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính Phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

  18/09/1999

  03/10/1999

  Hết hiệu lực một phần

 • Thông tư 109/1998/TT- TCCP

  Của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ số 109/1998/TT-TCCP ngày 28 tháng 5 năm 1998 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/TCCP-ĐP ngày 17/3/1995 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính các cấp

  28/05/1998

  12/06/1998

 • Thông tư 346/1998/TT-TCĐC

  Hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  16/03/1998

  16/03/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 679/TT-ĐC

  Hướng dẫn việc thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  12/05/1997

  12/05/1997

 • Thông tư 293/TT-ĐC

  Hướng dẫn về việc lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất đối với các tổ chức trong nước và việc cho thuê lại đất trong khu vực công nghiệp, khu chế xuất

  14/03/1997

  14/03/1997

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 278/TT-ĐC

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/CP ngày 10/1/97 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

  07/03/1997

  07/03/1997

 • Thông tư 1124/TT-ĐC

  Hướng dẫn việc lập hồ sơ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam và của Bên Việt Nam thuê đất để liên doanh với nước ngoài

  08/09/1995

  08/09/1995

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.