• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/05/2016 Văn bản được ban hành 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT
08/08/2016 Văn bản có hiệu lực 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.