• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2018
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 73/2017/TT-BTNMT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/12/2017 Văn bản được ban hành 73/2017/TT-BTNMT
15/03/2018 Văn bản có hiệu lực 73/2017/TT-BTNMT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.