• Thông tư 06/2000/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn hoạt động đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet

  29/09/2000

  14/10/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 05/1999/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính viễn thông đối với công tác quản lý và cấp phép sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện

  06/10/1999

  21/10/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 04/1999/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thi hành Quyết dịnh số 85/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ

  01/10/1999

  16/10/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 03/1999/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông.

  11/05/1999

  11/05/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 01/1999/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ về " Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động" trong Ngành Bưu điện

  16/04/1999

  01/05/1999

 • Thông tư 07/1998/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt thuộc ngành bưu điện

  19/12/1998

  03/01/1999

 • Thông tư 07/1998/TT/TCBĐ

  Về việc hướng dẫn chế độ thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt thuộc ngành bưu điện

  19/12/1998

  04/01/1999

 • Thông tư 04/1998/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về mạng lưới và dịch vụ viễn thông

  29/09/1998

  14/10/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 03/1998/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thi hành nghị định số 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về bưu chính và viễn thông trong lĩnh vực xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

  14/08/1998

  29/08/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 02/1998/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về mạng lưới và dịch vụ bưu chính

  20/06/1998

  05/07/1998

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.