• Thông tư 05/2006/TT-BBCVT

  Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

  06/11/2006

  07/12/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 04/2006/TT-BBCVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Bưu chính, Viễn thông) về hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính, Viễn thông

  28/07/2006

  20/08/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 03/2006/TT-BBCVT

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 05/2004/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 về hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

  29/06/2006

  20/07/2006

 • Thông tư 02/2006/TT-BBCVT

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  24/04/2006

  23/05/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 01/2005/TT-BBCVT

  Hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài

  06/05/2005

  02/06/2005

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 05/2004/TT-BBCVT

  Hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

  16/12/2004

  10/01/2005

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 04/2004/TT-BBCVT

  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

  29/11/2004

  22/12/2004

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thi hành Nghị định 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy cập internet, dịch vụ kết nối internet và dịch vụ ứng dụng internet trong bưu chính viễn thông

  20/11/2001

  05/12/2001

 • Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện

  25/04/2001

  01/05/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 01/2001/TT-TCBĐ

  Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong thông tư số 04/1998/TT-TCBĐ ngày 29/9/1998 của tổng cục bưu điện "hướng dẫn thi hành Nghị định số 109/1997/NĐ-CP của chính phủ về mạng lưới và dịch vụ viễn thông"

  26/03/2001

  11/04/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.