• Thông tư 02/1998/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về mạng lưới và dịch vụ bưu chính

  20/06/1998

  05/07/1998

 • Thông tư 01/1998/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP về Bưu chính và Viễn thông đối với công tác quản lý chất lượng vật tư, thiết bị, mạng lưới và dịch vụ bưu chính, viễn thông.

  15/05/1998

  31/05/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 326-BTT

  Hướng dẫn việc thi hành chế độ nhuận bút đối với các tác phẩm chính trị - xã hội, văn hoá - giáo, văn học - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật

  15/08/1989

  01/07/1989

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 13-PC

  Hướng dẫn thi hành Điều lệ Bưu chính và Viễn thông

  07/09/1987

  22/10/1987

 • Thông tư 2-TTBC

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 79-CT ngày 27/2/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về việc nhận, gửi bưu phẩm, bưu kiện

  20/08/1984

  20/08/1984

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.