• Thông tư 04/2004/TT-BBCVT

  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

  29/11/2004

  22/12/2004

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thi hành Nghị định 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy cập internet, dịch vụ kết nối internet và dịch vụ ứng dụng internet trong bưu chính viễn thông

  20/11/2001

  05/12/2001

 • Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện

  25/04/2001

  01/05/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 01/2001/TT-TCBĐ

  Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong thông tư số 04/1998/TT-TCBĐ ngày 29/9/1998 của tổng cục bưu điện "hướng dẫn thi hành Nghị định số 109/1997/NĐ-CP của chính phủ về mạng lưới và dịch vụ viễn thông"

  26/03/2001

  11/04/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 06/2000/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn hoạt động đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet

  29/09/2000

  14/10/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 05/1999/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính viễn thông đối với công tác quản lý và cấp phép sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện

  06/10/1999

  21/10/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 04/1999/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thi hành Quyết dịnh số 85/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ

  01/10/1999

  16/10/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 03/1999/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông.

  11/05/1999

  11/05/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 01/1999/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ về " Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động" trong Ngành Bưu điện

  16/04/1999

  01/05/1999

 • Thông tư 07/1998/TT-TCBĐ

  Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt thuộc ngành bưu điện

  19/12/1998

  03/01/1999

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.