• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2018
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 46/2017/TT-BTTTT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/12/2017 Văn bản được ban hành 46/2017/TT-BTTTT
15/02/2018 Văn bản có hiệu lực 46/2017/TT-BTTTT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.