• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/11/2021
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 08/2021/TT-BTTTT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/10/2021 Văn bản được ban hành 08/2021/TT-BTTTT
28/11/2021 Văn bản có hiệu lực 08/2021/TT-BTTTT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.