• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2015
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 08/2015/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/03/2015 Văn bản được ban hành 08/2015/QĐ-TTg
01/05/2015 Văn bản có hiệu lực 08/2015/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.