• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu 01/2021/TT-BTTTT Ngày ban hành 14/05/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/07/2021
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • An toàn thông tin
  • Bưu chính chuyển phát
  • Công nghệ thông tin,điện tử
  • Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
  • Tần số-vô tuyến điện
  • Xuất bản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.