• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/05/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2010
Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
Số ký hiệu 74/2006/QĐ-TTg Ngày ban hành 07/04/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/05/2006
Nguồn thu thập Công báo số 22, năm 2006 Ngày đăng công báo 20/04/2006
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết hiệu lực về thời gian (Theo quy định tại Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-BTTTT ngày 03/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) Ngày hết hiệu lực 31/12/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.