• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2011
Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự
Số ký hiệu 02/2011/TTLT-BNV-BTP Ngày ban hành 15/04/2011
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/06/2011
Nguồn thu thập Công báo số 237+238, năm 2011 Ngày đăng công báo 03/05/2011
Ngành
  • Nội vụ
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Thi hành án dân sự
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
Bộ Tư pháp Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.