• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 12/02/2019
Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
Số ký hiệu 16/2015/TT-BTTTT Ngày ban hành 17/06/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/08/2015
Nguồn thu thập Công báo số 643+644, năm 2015 Ngày đăng công báo 01/07/2015
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Xuất bản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.