• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/08/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2015
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 58/2009/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/07/2009 Văn bản được ban hành 58/2009/NĐ-CP
24/08/2009 Văn bản có hiệu lực 58/2009/NĐ-CP
01/12/2013 Được bổ sung 125/2013/NĐ-CP Xem tại đây
01/09/2015 Văn bản hết hiệu lực 58/2009/NĐ-CP
01/09/2015 Bị thay thế 62/2015/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.