• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 05/09/2006
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 71/2006/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/05/1963 Được bổ sung 57-CP Xem tại đây
09/08/2006 Văn bản được ban hành 71/2006/TT-BTC
05/09/2006 Văn bản có hiệu lực 71/2006/TT-BTC
25/10/2007 Được bổ sung 113/2007/TT-BTC Xem tại đây
14/02/2010 Bị bãi bỏ 1 phần 245/2009/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.