• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 28/06/2010
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/05/2010 Văn bản được ban hành 73/2010/TTLT-BTC-BTP
28/06/2010 Văn bản có hiệu lực 73/2010/TTLT-BTC-BTP
14/03/2014 Bị thay thế 1 phần 14/2014/TTLT-BTC-BTP Xem tại đây
15/09/2014 Bị bãi bỏ 1 phần 100/2014/TTLT-BTC-BTP Xem tại đây
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.