• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/03/2012 Văn bản được ban hành 03/2012/TTLT-BTP-BCA
15/05/2012 Văn bản có hiệu lực 03/2012/TTLT-BTP-BCA
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.