• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2012
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 55/2012/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/12/2012 Văn bản được ban hành 55/2012/QĐ-UBND
15/12/2012 Văn bản có hiệu lực 55/2012/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.