• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/01/2014 Văn bản được ban hành 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN
01/03/2014 Văn bản có hiệu lực 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.