• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 20/03/2018
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 11/2010/TTLT-BTP-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/06/2010 Văn bản được ban hành 11/2010/TTLT-BTP-BNV
01/08/2010 Văn bản có hiệu lực 11/2010/TTLT-BTP-BNV
20/03/2018 Văn bản hết hiệu lực 11/2010/TTLT-BTP-BNV
20/03/2018 Bị bãi bỏ 01/2018/TT-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.