• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/01/2014 Văn bản được ban hành 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN
05/03/2014 Văn bản có hiệu lực 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.