Hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự
Số ký hiệu 2319/VBHN-BTP Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 01/07/2015 Ngày đăng công báo 22/07/2015
Nguồn trích Công báo số 857 + 858/2015
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.