Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
Số ký hiệu 4417/VBHN-BTP Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 01/12/2015 Ngày đăng công báo 19/12/2015
Nguồn trích Công báo số 1209 + 1210/2015
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.