Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Số ký hiệu 01/VBHN-BNV Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 25/02/2014 Ngày đăng công báo 14/03/2014
Nguồn trích Công báo 317+318
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.