Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số ký hiệu 02/VBHN-BKHCN Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 06/01/2015 Ngày đăng công báo 11/02/2015
Nguồn trích Công báo số 211+212
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.