• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2018
Ban hành Quy định Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 18/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/03/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/04/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
  • Hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Phó Chủ tịch Đặng Xuân Thanh
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế Ngày hết hiệu lực 15/01/2018
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.