• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/10/2016
Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số ký hiệu 30/2016/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 25/08/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 12/10/2016
Nguồn thu thập Bản chính (CÔNG BÁO/Số 913+914) Ngày đăng công báo 09/09/2016
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.