• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/2018
Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 70/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 19/08/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/09/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Đặng Xuân Phong
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ Ngày hết hiệu lực 15/07/2018
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.