• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/06/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 12/10/2020
Quy định về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Thừa phát lại
Số ký hiệu 12/2014/TT-BTP Ngày ban hành 26/04/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/06/2014
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Thừa phát lại
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.