• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/11/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Số ký hiệu 42/2017/QĐ-TTg Ngày ban hành 20/09/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 04/11/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã được thành lập theo Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg tiếp tục duy trì hoạt động. Chậm nhất là ba tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp phải được kiện toàn theo Quyết định này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.