• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 28/11/2013
Hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư
Số ký hiệu 131/2008/NĐ-CP Ngày ban hành 31/12/2008
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/02/2009
Nguồn thu thập Công báo số 37+38 Ngày đăng công báo 17/01/2009
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Bổ trợ tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 123/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư Ngày hết hiệu lực 28/11/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.