• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 21/03/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 28/11/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư
Số ký hiệu 28/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 26/02/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 21/03/2007
Nguồn thu thập Công báo số 234+235, năm 2007 Ngày đăng công báo 06/03/2007
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Bổ trợ tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 123/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư Ngày hết hiệu lực 28/11/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.