• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2007
Hàng không dân dụng Việt Nam
Số ký hiệu 66/2006/QH11 Ngày ban hành 29/06/2006
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực