• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 05/09/2006
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu 71/2006/TT-BTC Ngày ban hành 09/08/2006
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 05/09/2006
Nguồn thu thập Công báo số 63+64, năm 2006 Ngày đăng công báo 21/08/2006
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách; Quản lý tài sản công
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.