• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/02/2004
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06)chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)
Số ký hiệu 234/2003/QĐ-BTC Ngày ban hành 30/12/2003
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 16/02/2004
Nguồn thu thập Công báo số 01 & 02 - 02/2004; Ngày đăng công báo 01/02/2004
Ngành
Lĩnh vực
  • Quản lý dịch vụ tài chính và các quỹ tài chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Tá
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.