• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/12/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 25/01/2008
Về việc quản lý vả sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu 109/2004/TTLT-BTC-BTP Ngày ban hành 17/11/2004
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 14/12/2004
Nguồn thu thập Công báo số 30, năm 2004 Ngày đăng công báo 29/11/2004
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Huỳnh Thị Nhân
Bộ Tư pháp Thứ trưởng Lê Thị Thu Ba
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 158/2007/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Ngày hết hiệu lực 25/01/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.