• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/05/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 25/06/2012
Quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Số ký hiệu 112/2004/NĐ-CP Ngày ban hành 08/04/2004
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 04/05/2004
Nguồn thu thập Công báo số 11, 2004; Ngày đăng công báo 19/04/2004
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 41/2012/NĐ-CP Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập Ngày hết hiệu lực 25/06/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.