• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/01/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 20/05/2011
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 18/2008/TT-BCT Ngày ban hành 19/12/2008
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 16/01/2009
Nguồn thu thập Công báo số 1+2, năm 2009 Ngày đăng công báo 01/01/2009
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 16/2011/TTLT-BCT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương Ngày hết hiệu lực 20/05/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.