• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/08/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2012
Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012
Số ký hiệu 25/2008/QĐ-BYT Ngày ban hành 14/07/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/08/2008
Nguồn thu thập Công báo số 443+444, năm 2008 Ngày đăng công báo 07/08/2008
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Quản lý chung
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết hiệu lực theo thời gian quy định tại văn bản Ngày hết hiệu lực 31/12/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.