• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/11/2007
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
Số ký hiệu 122/2007/TT-BTC Ngày ban hành 18/10/2007
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 18/11/2007
Nguồn thu thập Công báo số 754+755 Ngày đăng công báo 03/11/2007
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý tài sản công
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.