• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/07/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 02/04/2010
Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học
Số ký hiệu 02/2006/TTLT-BTP-BCA-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN Ngày ban hành 07/06/2006
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 09/07/2006
Nguồn thu thập Công báo số 26+27, năm 2006 Ngày đăng công báo 24/06/2006
Ngành
  • Công an
  • Giáo dục và đào tạo
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Quốc phòng
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Lê Thị Thu Ba
Bộ Công an Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu
Bộ Quốc phòng Thứ trưởng Nguyễn Văn Được
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn Văn Vọng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Đàm Hữu Đắc
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phó Chủ tịch Nguyễn Hoà Bình
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 06/2010/QĐ-TTg Về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Theo Quyết định số 480/QĐ-BTP ngày 03/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết ngày 31/12/2013) Ngày hết hiệu lực 02/04/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.