• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 28/06/2010
Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Số ký hiệu 73/2010/TTLT-BTC-BTP Ngày ban hành 14/05/2010
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 28/06/2010
Nguồn thu thập Công báo số 257+258, năm 2010 Ngày đăng công báo 01/06/2010
Ngành
  • Tài chính
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền
Bộ Tư pháp Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.